ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Japan Railway Group (JR)
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Singleline Travel
Modern Plus
World Traveller
Inspirit Holiday
B happy
dot

dot


ผาเสด็จ...จุดเริ่มต้นรถไฟหลวงสู่โคราช

ขบวนรถด่วนดีเซลราง เคลื่อนขบวนผ่าน "ผาเสด็จ"

"ผาเสด็จ" ประวัติศาสตร์หน้าสำคัญ ของการรถไฟหลวงสายแรก แห่งสยามประเทศ

หากท่านเดินทางด้วยรถไฟ ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อออกจากสถานีรถไฟ "ชุมทางแก่งคอย" มุ่งหน้าสู่ "นครราชสีมา" จนสุดปลายทางที่ หนองคายและอุบลราชธานี...สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง ซึ่งหลายท่านได้ลืมเลือนไปแล้ว คือ สถานที่แห่งนี้...."ผาเสด็จ" จุดเริ่มต้นของรถไฟหลวงแห่งสยามประเทศ

ผาเสด็จ   คือ  หน้าผาชง่อนหินที่แทบจะยื่นเข้าไปในบริเวณทางรถไฟ  อยู่ที่หมู่ 5 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ในด้านการคมนาคม โดยเฉพาะสำหรับกิจการการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นทางผ่านของเส้นทางรถไฟที่ใช้เดินทางมุ่งเข้าสู่ภาคอีสาน ซึ่งเป็นทางรถไฟสายแรกของประเทศไทย คือ ทางรถไฟสายพระมหานคร-นครราชสีมา ซึ่งก่อสร้างโดยพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5

ผาเสด็จ ผาเสด็จ

ปี พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งกรมรถไฟขึ้นในสยามประเทศ หลังจากที่ตั้งกรมรถไฟขึ้นมาแล้ว ปี พ.ศ. 2434 ได้มีการดำเนินการสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพถึงอยุธยา ระยะทาง 71 กิโลเมตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2439 ก็ได้ให้มีการดำเนินก่อสร้างเส้นทางรถไฟต่อไปยังจังหวัดนครราชสีมา  ระยะนั้นการรถไฟได้มีเส้นทางถึงอยุธยาแล้วจึงโปรดฯ ให้นายช่างไทยและชาวฝรั่งลงมือสำรวจเส้นทางและรีบตัดทางโดยรีบด่วน  บรรดานายช่างได้ทำการระเบิดภูเขาเทือกหนึ่ง  ระเบิดแล้วระเบิดอีกหลายคราแต่ไม่เป็นผลสำเร็จ  คือระเบิดด้านบ้าง ไม่ระเบิดเลย  หรือระเบิดแต่ไม่ทำลายหินแม้แต่น้อยบ้าง  ภูเขาที่ว่านี้มีเงื้อมหินยื่นออกมาก้อนโตมหึมา  ความจริงหากจะตัดอ้อมไปทางอื่นก็ทำได้  แต่เส้นทางจะคดเคี้ยวไม่สวยงามทำความหนักใจให้บรรดานายช่างมากพอดู  เมื่อทำการระเบิดไม่สำเร็จเกือบจะพากันหมดอาลัยเลิกล้มความตั้งใจเสียแล้ว  จึงปรึกษากันว่าควรจะทำอย่างไรดี  มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแนะในทางไสยศาสตร์ว่า  ควรจะทำบัตรพลีเซ่นสรวง  บนบานศาลกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเทพารักษ์ก่อนตามประเพณีไทยโบราณ  เมื่อทำแล้วปรากฏว่าก็ยังไม่สำเร็จอยู่ดี  จึงมีชาวบ้านซึ่งอยู่ในละแวกนั้นมาช้านานแล้วออกมาบอกว่า  ภูผาแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เคยแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ปรากฏมาแล้ว  เพียงแต่คนไปตัดไม้ทำลายป่าหรือปัสสาวะรดโคนต้นไม้ใหญ่  เท่านั้นก็มีอันล้มเจ็บ  ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ ชัก ต้องไปเซ่น  สรวงขอขมาลาโทษจึงหาย  ถ้าใครไม่เชื่อไม่ทำก็ล้มตายมาแล้วหลายราย  บรรดานายช่างเหล่านั้นเกิดความกลัว  จึงงดระเบิดเขาล้มการสร้างทางไว้ชั่วคราวก่อน

ความทราบถึงพระเนตรพระกรรณของพระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่ 5) พระองค์จึงโปรดให้นำตราแผ่นดินไปประทับตรงโคนต้นไม้ใหญ่บริเวณนั้นเป็นการเอาเคล็ด เล่ากันว่า พอต้นไม้ใหญ่แห่งนั้นถูกตราแผ่นดินพระราชทานตีประทับลงที่โคนแล้ว ก็ให้มีอันกิ่งใบแห้งเหี่ยวยืนต้นตายไป และมีพระราชกระแสรับสั่งให้นายช่างระเบิดหินต่อไป แต่ก็มีการเล่ากันว่าชาวบ้านบางคนกลัวไม่กล้าระเบิดต่อ เนื่องจากมีนายช่างและคนงานบางคนเป็นไข้ป่าเจ็บหนักจนถึงเสียชีวิต พระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่ 5) จึงโปรดเกล้าให้สร้างศาลเพียงตาขึ้นที่ใกล้เงื้อมผา การระเบิดทำทางรถไฟ จึงดำเนินต่อไปโดยไร้อุปสรรค

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2439 (ร.ศ.๑๑๕) พระองค์จึงเสด็จประพาสต้นมาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี ตามลำน้ำป่าสักและเสด็จขึ้นบก เสด็จฯ ต่อโดยรถไฟจากที่ประทับแรมเข้าในดงถึงที่สุดทางรถไฟในเวลานั้น (ตำบลหินลับ) เวลาบ่าย 3 โมงเศษ เสด็จลงจากรถไฟเสด็จพระราชดำเนินต่อไปตามทางที่ยังไม่ได้วางเหล็กรางข้ามห้วยสองแห่ง เสด็จต่อมาถึงศิลาใหญ่ ณ ผาแห่งนี้ เวลาบ่าย 5 โมง ทรงได้โปรดให้มีการจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร.  หมายถึง พระปรมาภิไธยของพระองค์ , ส.ผ.  หมายถึงพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ และเลข ๑๑๕ หมายถึงปีที่เสด็จมา  และพระราชทานนามศิลาตำบลนี้ว่า ผาเสด็จพัก”  ติดไว้บนชะง่อนหินแห่งนั้น พอเวลาจวนค่ำ ก็เสด็จกลับมาประทับยังที่พักรถไฟ เสด็จขึ้นรถไฟกลับมาถึงพลับพลาที่ประทับเวลาทุ่มเศษเมื่อประชาชนทราบข่าวว่า พระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่ 5) ได้เสด็จมาถึงผาแห่งนี้ก็พากันชื่นชม และผู้คนต่างพากันเรียกเงื้อมผาแห่งนี้ในเวลาต่อมาว่า ผาเสด็จซึ่งประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะพนักงานรถไฟ ได้ให้ความเคารพบูชาเป็นอย่างสูง ตลอดมาถึงทุกวันนี้

 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 09.29 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปบริเวณผาเสด็จกิโลเมตรที่ 138 ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัยสักการะศาลเจ้าพ่อผาเสด็จ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ให้กรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาดเท่าพระองค์จริงขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ  และเพื่อให้เป็นสถานที่เคารพสักการะของประชาชน รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเชิงอนุรักษ์

พระบรมราชสนุสาวรีย์ ผาเสด็จ 

ข้อมูลอ้างอิง:

http://ilwc.aru.ac.th/Contents/FolktaleThai/FolktaleThai34.htm

http://www.khaoyaizone.com/%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88

 

Story by: Webmaster RWT                             Photo by: Jiab'z Emi / Donatt76

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดThai Trip...เที่ยวทั่วไทยไปตามราง

Simulation Trip...กว่าจะเป็น "ชวนกันเหมารถไฟ ไปนั่งเล่น # 5"
ทุ่งดอกกระเจียวจ๋า Railway-Trip พารถไฟกลับมาแล้ว article
Karaoke Bogie...Sing along the Rail
Railway-Trip พานั่งรถไฟลอยน้ำ ตะลุยทุ่งทานตะวัน
สร้างประวัติศาสตร์ นำรถโดยสารขบวนแรกสู่มาบตาพุด
เที่ยวตลาดร่มหุบ...Amazing แม่กลอง
เที่ยวแคว้นโบราณ กาญจนบุรี....สุดปลายทางทางตะวันตก
นั่งรถไฟไปกรุงเก่า...เช่าตุ๊กๆเที่ยว articleCopyright © 2010 All Rights Reserved. by Railway-Trip Admin Team

Custom Search

Railway-Trip.com
Address :  34 Bangna Soi 2, Bangna-Trat Rd.   Bangna
Bangkok      10260 THAILAND
Tel :  66-2-398 9670      Fax :  66-2-398 9677     Railway Hotline :  66-81-803 7476
Email : info@railway-trip.com
Website : http://www.railway-trip.com